Hotline: 02862767838

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI CÁ CÁ CẢNH, CÁ KOI

Vi sinh Power Sludge - USA giải quyết môi trường tốt nhất để chơi KOI.

  Thứ Fri, 19/02/2021  Đăng bởi: Nguyễn Thế Lưu

Vi sinh Power Sludge - USA giải quyết môi trường tốt nhất để chơi koi. Ngay cả tảo cũng cắt được khi dày quá đèn UV bó tay, nhìn hình là biết ngay thôi sau 2 ngày đánh.

Đọc tiếp